Trên Ứng dụng EZVIZ, người dùng chỉ có thể quản lý các cài đặt truy cập và xóa dấu vân tay, mật mã hoặc thẻ cảm ứng hiện tại. Nếu bạn muốn thêm quyền truy cập của người dùng mới, vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Sử Dụng để cài đặt trên bảng điều khiển của khóa cửa. L2S lưu trữ tới 50 dấu vân tay, 50 mật mã và 50 thẻ cảm ứng để truy cập

  Thiết kế phù hợp với tần suất mở cửa 10 lần mỗi ngày. Có thể thay đổi tùy thuộc vào tần suất sử dụng hoặc các yếu tố môi trường khác